Diecézní pouť v Sušici. Díky @vvv za pozvání a dobře zmáknutou akci.