Poněkud zvláštní místo zaujímá
Mark ROTHKO
(1903 - 1970 )
americký malíř lotyšského původu. Narodil se v dnešním Lotyšsku v židovské rodině jako Marcus Rothkowitz. Jeho malby jsou převážně abstraktní, Rothko byl průkopník tzv. malířství barevných ploch. Je jedním z představitelů abstraktního expresionismu. Díla jsou odrazem jeho ryzí spirituality, ačkoli se nevymezil v rámci žádného z náboženství.
Ojedinělým dílem je ROTHKOVA KAPLE v Texasu, přístupná všem náboženstvím, aniž by "patřila" kterémukoli z nich.
Jeho obrazy jsou především kontemplativní, meditativní, spojuje v nich tedy i mystiku všech náboženství, která je de facto u všech stejná.

https://hsnm.cz/2012/08/20/rothkova-kaple-v-texasu-sidlo-nabozenskych-i-umeleckych-bohu/