Mistr vyšebrodského oltáře
MADONA Z VEVEŘÍ
Malba vznikla okolo roku 1350 s největší pravděpodobností na objednávku markraběte Jana Jindřicha Lucemburského v dílně Mistra vyšebrodského oltáře a byla určena pro kapli (původně farní chrám) dnes zaniklé vesnice, tvořící předhradí hradu Veveří. Patří mezi české kultovní mariánské obrazy. Dvojitá koruna inspirovaná francouzskými motivy povyšuje Pannu Marii na královnu nebes.