Dobrý den. Ačkoli na převážnou většinu dotazů zde lze nalézat odpovědi, zůstávají některé dlouhodobě osamělé a zející prázdnotou.
Shrnu: jakým způsobem se lze více dozvědět o kontroverzních postojích pana kardniála, a pohnutkách, které k nim vedou, zjm. ve vztahu k muslimským uprchlíkům a islámu vůbec, které se projevují nejen občasnou podporou fašistické strany SPD, ale i jistou mírou neochoty se problému věnovat, navzdory výzvám papeže Františka se kterými jsou v přímém rozporu?
Proč má pan kardinál dokonce potřebu papežovy výzvy "vysvětlovat" prostému lidu(!) tak, že je komolí a cenzuruje, aby je deformoval do podob, které by podpořily jeho vlastní obavy z muslimů a migrace a využívá k tomu faktu, že italštinou, kterou papež tyto výzvy často šíří, vládne jen malá část našich občanů?
Proč se kdysi tak statečný pan kardinál, komunisty vězněný, najednou bojí islámu a varuje před islamizací, namísto rázných výzev se jich ujímat tady a teď (tedy nejen "u nich doma"), když právě to by bylo statečné naplňování evangelijního, křesťanského postoje a mohl by se tak stát vzorem a důstojným reprezentantem církve u nás?

Ne, islám neohrožuje křesťanskou Evropu, ohrožují ji křesťané, kteří popírají sami sebou křesťantsví, vzdalují se jeho hodnotám a bůhvíproč se připojují k populistickým proudům v naší politice. Církev přeci nepotřebuje "volební hlasy" jako politici, církev má být svědomím národa, svědomím politiků a otevřeně je má kárat tam, kde dochází k odklonu od morálních zásad, které sama reprezentuje. Proč je tedy naopak podporuje a pokouší se s nimi souznít?

Ráda bych znala odpověď. Děkuji.