POŽEHNANÉ SVÁTKY KRISTOVA VZKŘÍŠENÍ PŘEJE A VYPROŠUJE VÁM VŠEM P. Bohumil Vícha
FOTKA JE ZE MŠE SVATÉ V BAZILICE NÁRODŮ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ 19.3.2018