"Almužna znamená milovat druhé,
půst znamená milovat sebe,
modlitba znamená milovat Boha."
(převzato z Bosco point)