Řeholnici a řeholnice, spojte se. Aneb táborák mladých napříc řády a kongregacemi. Aneb: Koinonia, to je lepsi jak antidepresiva?