Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Modlím se za ty, kdo již nějakou dobu vnímají ve svém živote Boží volání k zasvěcení se výhradně Jemu... Pár lidí si nesu v modlitbě konkrétně. Za další volám k Pánu a On zná jejich jména.

Přidala Neposeda