Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Paprsek světla pro každého z Vás. Paprsek světla pro každého člověka. Paprsek světla, který prozáří temnoty. Paprsek světla, který vychází ze svatostánku. Paprsek světla, který vychází z evangelia. „Já jsem světlo světa,“ říká Ježíš. „Vy jste světlo světa,“ říká Ježíš. „Tak ať Vaše světlo svítí lidem,“ říká Ježíš. Světlo Boží spočívá v pravdě, dobrotě a milosrdenství (sv. Pavel). Byl světlo pravé, které osvěcuje každého člověka (sv. Jan). Velikonoce plné světla Vám přejí a v modlitb

Přidala Neposeda