Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Zátor, Třemešná, Úštěk a za všechny kněze, kteří prošli Antiochií a hostili Antiochii.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

k 28.10.: Slavíme dva z apoštolů - Šimona a Judu. Nicméně při seslání Ducha svatého byl nad každým z apoštolů plamínek. Bůh dává každému jednotlivě. Nebyl to jeden plamen, bylo jich nejméně dvanáct těch, kteří setrvávali v modlitbách s Ježíšovou Matkou Marií. Setrvávali v modlitbách a Bůh jim dává konkrétní odpověď, konkrétní zázrak. Najednou se děje něco opačného, než, když si lidé z libovůle začali stavět věž do nebes. Tehdy se jazyky zmátly, nyní se spojují a všichni jim rozumějí. Ano, Duch svatý sjednocuje rozdělené, naplňuje nás plameny lásky a my je máme šířit. Jak jednoduše se šíří plamen! Stačí odpálit. Ale musí být od čeho odpálit. Kéž by nad naší hlavou hořel silný plamen, od kterého si může každý odpálit - kéž by to nebyl jen doutnající knot, který dříve nebo později zhasne.

Zobrazit 2 komentáře »

Podrobnosti

Ať dokážeme naslouchat hlasu Ducha Svatého neomylně řídícího Církev po všechny věky.

Přidalo společenství Antiošácký růženec