Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Chválkovice na Hané, Písařov a studující v Nepomucenu v Římě.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Na konci měsíce již téměř mohu říci, že se mě můj duchovní záměr "desátek navíc" docela podařil. V sobotu 24.10. byla svatba a modlil jsem se ten desátek, který se denně modlím za Antiochii, na neděli připadal slavný růženec, v pondělí o výročí mého vstupu do Rodiny Neposkvrněné jsem nechal slavit mši sv. na poděkování Panně Marii v Drahotuších a v úterý 27.10. pokračoval právě tímto tajemstvím, o státním svátku navázal 3. slavné, následující den 4. slavný, v pátek pak bolestný růženec a poslední den měsíce 5. desátek slavného, který se zas modlím za Partutovice.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

K 27.10.: Kamže to hleděli apoštolové? K nebi za Ježíšem. A hleděli tam dlouho? Ano, dlouho měli pohled upřený na Ježíše, až je napomenul muž v bílém a řekl jim, že tak, jak ho viděli odcházet, zrovna tak přijde ve své slávě a tak šli brzkou paruzii očekávat do večeřadla se stále upřenými zraky na Ježíše a tak očekávali Ducha svatého. Máme tedy před očima vzor těch, kdo Ježíše viděli skutečně živého, kdo ho viděli odcházet a kteří vzhlíželi k Ježíši. Když se tedy modlíme, vzhlížejme k Ježíši, který slíbil, že přijde. Ano, přijď, Pane Ježíši!

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Abychom pevně věřili ve vzkříšení z mrtvých a věčný život u Otce v nebesích.

Přidalo společenství Antiošácký růženec