Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Jezernice, Stříbrná a za Malou Antiochii

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek se v tomto měsíci modlím.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes jsme měli ekumenickou bohoslužbu v Husitském sboru. Právě po ni jsem se začal modlit tento desátek a uvědomil jsem si naráz jednu věc. Kristu moc záleželo a záleží na jednotě křesťanů, za kterou se modlí už v Getsemanech.

Teď mu vkládají na hlavu korunu z trní, takový upletený věnec. Věnec ve tvaru kruhu je znamením společenství. A představte si, že tento věnec má trny - to jsou jednotlivé církve, které se zabodávají do Kristova těla a tvoří přitom jedno společenství na Kristově hlavě. Tak bolestivé je to rozdělení. Král je Kristus a my mu dáváme korunu z trní - každý trn je jedna církev, která zraňuje jeho tělo svou nejednotou.

Kéž bychom obrousili tyto trny nebo kéž by se tyto trny staly květy - ozdobami Kristovy slávy, kéž bychom našli jednotu a přestali hřešit nejednotou.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek jsem rozjímal včera, t.j. 20. 10., před tím v pondělí jsem se modlil radostný růženec a o misijní neděli nakonec rozjímal navíc tajemství bičování, dnes křížovou cestu. Jsou za námi 2/3 růžencového měsíce a "projekt" desátek navíc mě stále dobře motivuje a nastartovává. Když jsem včera rozjímal toto tajemství, napadl mě Pilát a evangelíci. Pilátova otázka: "Ty jsi tedy přece král?" a nápis, který nechal napsat: "Židovský král." Oni mu řekli: "nepiš Židovský král, ale prohlašoval se za židovského krále." A když Pilát přijde do nebe, bude překvapený, že odsoudil židovského krále podobně jako evangelíci mohou být překvapeni, že se mohou dostat do očistce a čekat, až je Král přijme vykoupané v Beránkově krvi.

Zobrazit 4 komentáře »

Podrobnosti

Ať poznáme, že našim Pánem a Králem je Ten, který se dokázal ze své velebnosti ponížit i k nejnepatrnějším.

Přidalo společenství Antiošácký růženec