Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Cotkytle, Vyšehoří, Chřibská

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek jsem se modlil minulý měsíc. Nenapsal jsem k němu žádný postřeh. Možná proto, že už není doba postní, kdy prožíváme události utrpení. Ale můžeme se k tomu vrátit po celý rok v pátek, kdy brzy ráno Pán Ježíš dostává rány bičem. A měli bychom se k tomu vracet každý den, když zpytujeme svědomí, kolik ran jsme Pánu Ježíši uštědřili právě dnes svými hříchy. Kolikrát jsme zranili církev.

Zobrazit 2 komentáře »

Podrobnosti

Abychom dokázali přijmout těžkosti bez reptání.

Přidalo společenství Antiošácký růženec