Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Hruška, Jaroslavice u Znojma a plzeňskou diecézi.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Tento desátek se zrovna modlím

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes slavíme 70. výročí konce 2. světové války. Ježíš šel s apoštoly po ustanovení eucharistie do Getsemanské zahrady a zde plnně prožíval hrůzy utrpení, které na něj mělo přijít za několik hodin, ba dokonce nastávala už ta chvíle. Modlil se, ikdyž věděl, co ho čeká a že to bude strašné. A my můžeme jen žasnout, kde bral tu sílu modlit se i v tak těžké chvíli. Jak těžko se to chápe, když je zrovna klid a můžeme se klidně modlit. Až budou bouře, měli bychom se modlit tím více. To je jen málo z hloubky Getsemanské zahrady.

Zobrazit 3 komentáře »

Podrobnosti

Abychom veškerou námahu dokázali obětovat na dobrý úmysl.

Přidalo společenství Antiošácký růženec