Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Ryžoviště, Libouchec a Ostravsko-opavská diecéze

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Modlitba k 4. říjnu: Nedělní čtení nás vedla k problematice rodiny. Také toto 4. radostné tajemství nás vede ke vzoru všech rodin. Maria s Josefem ukazují svou zbožnost vůči Zákonu a přinášejí Ježíše do chrámu. Obětují hrdličku či holoubě, tak jak to mělo být a ve vší upřímnosti a děkování Bohu. Kéž by všechny rodiny byly tak zbožné a radostně konaly to, co jim ukládá církev jako matka.

Zobrazit 2 komentáře »

Podrobnosti

Kéž bychom více dokázali Bohu obětovat a nebát se toho, co nám Pán připraví.

Přidalo společenství Antiošácký růženec