Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Do komentářů můžete dát i své krátké rozjímání k tomuto tajemství.

Modlitba za obce Antiochie: Tetětice, Chcebuz a za moravskou Antiochii, minulou, přítomnou i budoucí.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Modlitba k 3. říjnu: Tento den farnost Drahotuše putovala pěšky na Sv. Hostýn. Také pastýři po tom, co se dozvěděli od anděla, zanechali všeho a šli se za Ježíškem podívat. Tři králové zanechali všeho a putovali dlouhou cestu, aby se mohli poklonit Králi. Svět se dává do pohybu ke chvále Boží. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Mesiáš zde není jen pro těch pár lidí, kteří šli za ním, ale pro celý svět, který Jej bude následovat, který půjde za Kristem. K tomu putujeme, aby se radostná zvěst o spáse dostala všem lidem.

Zobrazit 2 komentáře »

Podrobnosti

Abychom více pronikli do tajemství Slova, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Přidalo společenství Antiošácký růženec