Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

4. zastavení - Pán Ježiš vidí svou Matku

"Kdo je má matka a kdo jsou moji příbuzní?" ptá se Pán Ježíš během svého veřejného působení a dává i odpověď: "Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce." Ježíšova Matka vůli Boží plnila z lidí na prvním místě. Dobro církve a vůle Boží nebyla cizí ani sv. Vavřinci či kterému koli jinému světci, vždyť proto nám je církev staví před oči jako vzor k následování. Papež sv. Vavřince pověřil ke správě majetku církve a Vavřinec se svého úkolu ujal vskutku horlivě a naplňoval jej, jako by to byla vůle Boží. Tato horlivost ho vedla až k nebeské odměně. Uč nás, Pane, být horlivými pro tvé jméno.

Zobrazit 1 komentář »

Podrobnosti