Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

3. zastavení - Pán Ježíš upadl pod tíhou kříže

Farizeové tvrdě pronásledovali Ježíše a teď ho vedou po křížové cestě a čekají konečně nějaký pád. A je to tady: Kristus padá. Padá pod tíhou, ale nehřeší. Císař Valerián velmi tvrdě pronásleduje křesťany. Najde, zatkne, pošle na smrt pro Krista. Mezi nimi je i sv. Vavřinec. Také nás svět pronásleduje, čeká na naše pády, aby nás mohl obžalovat a pranýřovat za naše nedokonalé křesťanství. Máme příležitost vydávat svědectví, i když je nám těžko, když nás jiní trýzní. Kéž se podíváme, Pane, na Tebe, který padáš pod tíhou kříže a vydáváme dobré křesťanské svědectví.

Zobrazit 1 komentář »

Podrobnosti