Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pro víru Krista mnozí svatí byli ochotni dát svůj život a jedním z nich byl i sv. Vavřinec. I on se snažil ve svém životě napodobovat Krista životem, smrtí i vítězstvím. Pojďme i my skrze sv. Vavřince napodobovat Krista v jeho utrpení.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

1. zastavení - Pán Ježíš je odsouzen k smrti

Před očima máme soud, vidění konce života. Ježiš znal svůj konec a znal i své vítězství. Rozsudek byl jistě hrůznou chvílí, kdy odsouzenec může řvát nad svým osudem. Ale Ježíš mlčel. Sv. Vavřinec také přijal krutý rozsudek smrti. Jeho smrtí neměl být kříž, ale pálení zaživa jen proto, že císaři ukázal bohatství církve. Pilát si marně mysl své ruce, že už bude mít pokoj od Krista a císař Valerián marně očekával peníze z církevního bohatství. Odpust nám, Pane, naše marná očekávání.

Zobrazit 2 komentáře »

Podrobnosti