Přidala Andrea Hýblová (Neposeda)


Před námi návštěva sester na generální kapitule. To bude platit dnešní první čtení: "Přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu je k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu. Budou hlásat národům mou slávu" (srov. Iz 66,18-21).

Komentáře

Napsat komentář »