Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Svatý Marku, lidé celého světa už po desítky staletí naslouchají tvému evangeliu o Ježíši Kristu, Synu Božím. Prosíme tě, pomáhej nám svou přímluvou, abychom se věrně drželi radostného poselství. Vypros námsrdce učedníků, abychom vždy s láskou naslouchali božskému Mistru a celým svým životem vyznávali, že on je opravdu Syn Boží,který přišel na svět, aby všem lidem přinesl spásu. Amen.