Přidala Andrea Hýblová (Neposeda)


Štítky: #Velikonoce

Asi si, maník, přečetl dnešní první čtení: "On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."

Komentáře

Napsat komentář »