Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Ze života novicek / Dalla vita delle novizie

Komentáře

Podrobnosti

Tyto brozˇurky jsou „misálky“ na kazˇdy´ meˇsíc. Jejich uzˇ sˇest – to znamená, zˇe zacinam v Itálii uzˇ sˇesty´m meˇsícem! Neuveˇrˇitelné, deˇsneˇ to letí a ani nevím jak.

Přidala Neposeda