Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Tyto brozˇurky jsou „misálky“ na kazˇdy´ meˇsíc. Jejich uzˇ sˇest – to znamená, zˇe zacinam v Itálii uzˇ sˇesty´m meˇsícem! Neuveˇrˇitelné, deˇsneˇ to letí a ani nevím jak.