Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Nejsem žádná "citlivka", ale když jsem ji během mše svaté slyšela, jak jasným a znělým hlasem čte formuli slibů a znovu Pánu obnovuje svou věrnost... Ó Pane, kéž bych i já byla tobě tak věrná.