Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Nebyla bych budoucí paulínka, abych si nevšimla na jedné z fresek v kapli sv. Řehoře i sv. Pavla! (V téže kapli se nachází pravděpodobně věrný portrét sv. Františka – nedalo se vyfotit, neboť je zasklen).

Přidala Neposeda