Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

… ale kdo z nich (alespoň doposud) slyšel či dokonce osobně byl v San Paolo alla Regola?! V uplynulých 11 letech nikdo! Žes ani ty nikdy neslyšel/a o tomto místě? A přeci se o něm píše v poslední kapitole Skutků apoštolů… Jde o místo, kde svatý Pavel po dva roky v Římě žil a vyučoval.