Zvýšila se věrohodnost církve pro nevěřící většinu po kázání patera Piťhy a následných jeho obhajobách? Rezignovala církev na misii v Čechách? Jaký segment společnosti má být takto osloven? Hodila česká církev definitivně přes palubu lidi s homosexuální orientací?