Dobrý den. Ačkoli na převážnou většinu dotazů zde lze nalézat odpovědi, zůstávají některé dlouhodobě osamělé a zející prázdnotou.
Shrnu: jakým způsobem se lze více dozvědět o kontroverzních postojích pana kardniála, a pohnutkách, které k nim vedou, zjm. ve vztahu k muslimským uprchlíkům a islámu vůbec, které se projevují nejen občasnou podporou fašistické strany SPD, ale i jistou mírou neochoty se problému věnovat, navzdory výzvám papeže Františka se kterými jsou v přímém rozporu?
Proč má pan kardinál dokonce potřebu papežovy výzvy "vysvětlovat" prostému lidu(!) tak, že je komolí a… Zobrazit více

Dobrý den. Ačkoli na převážnou většinu dotazů zde lze nalézat odpovědi, zůstávají některé dlouhodobě osamělé a zející prázdnotou.
Shrnu: jakým způsobem se lze více dozvědět o kontroverzních postojích pana kardniála, a pohnutkách, které k nim vedou, zjm. ve vztahu k muslimským uprchlíkům a islámu vůbec, které se projevují nejen občasnou podporou fašistické strany SPD, ale i jistou mírou neochoty se problému věnovat, navzdory výzvám papeže Františka se kterými jsou v přímém rozporu?
Proč má pan kardinál dokonce potřebu papežovy výzvy "vysvětlovat" prostému lidu(!) tak, že je komolí a cenzuruje, aby je deformoval do podob, které by podpořily jeho vlastní obavy z muslimů a migrace a využívá k tomu faktu, že italštinou, kterou papež tyto výzvy často šíří, vládne jen malá část našich občanů?
Proč se kdysi tak statečný pan kardinál, komunisty vězněný, najednou bojí islámu a varuje před islamizací, namísto rázných výzev se jich ujímat tady a teď (tedy nejen "u nich doma"), když právě to by bylo statečné naplňování evangelijního, křesťanského postoje a mohl by se tak stát vzorem a důstojným reprezentantem církve u nás?

Ne, islám neohrožuje křesťanskou Evropu, ohrožují ji křesťané, kteří popírají sami sebou křesťantsví, vzdalují se jeho hodnotám a bůhvíproč se připojují k populistickým proudům v naší politice. Církev přeci nepotřebuje "volební hlasy" jako politici, církev má být svědomím národa, svědomím politiků a otevřeně je má kárat tam, kde dochází k odklonu od morálních zásad, které sama reprezentuje. Proč je tedy naopak podporuje a pokouší se s nimi souznít?

Ráda bych znala odpověď. Děkuji.