Chvála Kristu, ráda bych věděla, jestli Česká republika oficiálně patří mezi misijní území, nebo ne. Jaká jsou kritéria pro to, aby se nějaký stát misijním územím stal nebo za ně byl považován?