Podařilo se za těch 27 let svobody formulovat obecný princip vztahu křesťanů resp. církve vůči politice popř. věcem věřejným? Principy, které by byly inspirativní i dobách změn, nejen v čase volebních klání?