Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Fórum církve

Základní informace

Popis společenství

Prostor pro vkládání dotazů, námětů a připomínek generálnímu sekretáři České biskupské konference a našim biskupům. Služba vznikla na základě požadavků (snazší možnost komunikace, větší transparentnost, dialog s mladými) vzešlých z Celostátního fóra mládeže v roce 2017

Své dotazy mohou vkládat jen autorizovaní uživatelé. 


V případě zájmu může být služba rozšířena (např. přizváni i diecézní biskupové), v případě malého zájmu ukončena.

Adresa společenství
www.signaly.cz/forumcirkve
Správce
vacekvaclav
Číslo společenství (ID)
120757