Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv společenství Fórum církve

Jančasignal
Jančasignal

Chvála Kristu, ráda bych věděla, jestli Česká republika oficiálně patří mezi misijní území, nebo ne. Jaká jsou kritéria pro to, aby se nějaký stát misijním územím stal nebo za ně byl považován?

Stanislav Přibyl

Slovo misie označuje poslání. Církev je poslána, aby byla všeobecnou "svátostí spásy". Proto hlásá evangelium všem lidem. V tomto smyslu je misijní území všude. Misie v užším slova smyslu je potom hlásání evangelia a zakládání církve mezi národy, které dosud v Krista nevěří. Sem Česká republika nepatří. Nakonec můžeme misii chápat jako evangelizační a pastorační činnost tam, kde život církve zeslábl a kde již nejsou nosné klasické pastorační struktury (farnost apod.). V tomto smyslu můžeme - zvláště o některých oblastech ČR - o misijním území mluvit. Je potřeba hledat nové formy duchovní správy, více založené na osobním než na územním principu. Je to složité téma, v krátkosti alespoň takto.

Jančasignal

Děkuji za reakci. O tom, že jsme považováni za misijní území v Evropě v třetím smyslu, který zmiňujete, jsem mluvila s několika duchovními ve Španělsku. Dostali jsme se k tomu, že se ale o situaci v české církvi (pokud jde o tu těžkou situaci církve v některých částech ČR) málo ví v mezinárodní křesťanské komunitě. Je možné nechat si nějak personálně pomoct ze zahraničí? Kde se o tomto tématu můžu dozvědět víc? Zkušenosti s podporou z Polska mají v Ostravsko-opavské diecézi, pokud vím.