Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Fórum církve

Prostor pro vkládání dotazů, námětů a připomínek generálnímu sekretáři České biskupské konference a našim biskupům. Služba vznikla na základě požadavků (snazší možnost komunikace, větší transparentnost, dialog s mladými) vzešlých z Celostátního fóra mládeže v roce 2017.  Své dotazy mohou vkládat jen autorizovaní uživatelé.  Více o společenství »

Václav Šablatura (sab047)

Pozdrav Pán Bůh!

Jak se stavět k tomu, že je kostel propůjčen předvolební kampani? Jsem z toho trošku na rozpacích. Kostel je pro mě místo, kde se sektávám s Tím, kdo Je Svatý ... prostě s posvátnem ... a ty světské aktivity nechávám před kostelem. Rozuměl bych modlitbě za správnou volbu ... ale kampaň? ... přijde mi to minimálně nešťastné (asi jako koncerty neduchovní hudby).

Díky předem za komentář.

DominikDuka V tomto ohledu tu máme Kodex kanonického práva, který je jednoznačný. Stejně tak, kněží by se měli zdržet jmenovitých intervencí. Chrám je místem setkání s Pánem, nikoliv volební místností nebo prostorem k demonstracím politických postojů.

vojtec

Jaké má pro nás církev poselství k prezidentské volbě? Nebo je církev i v tomto zcela rozdělená? https://www.lidovky.cz/dominikani-se-ohrazuji-proti-zemanovi-dh7-/zpravy-domov.aspx?c=A180103_174639_ln_domov_rsa

kacarovi3

Zdravím společenství v novém roce a můj dotaz je o lidském duchu v hodince tělesné smrti.Když se pohřbívá tělo,církev tvrdí,že ukládá tělo i duši k věčnému odpočinku s příslibem vzkříšení při druhém příchodu Syna člověka.V kostelích se káže o duchovním provázení ducha zemřelého k soukromému soudu a spáse nebo odsouzení do očistce,kde jen modlitby nás živých věřících mohou být prostředkem k Božímu milosrdenství a možného vysvobození duše z očistce..Církev potvrdila existenci vítězné církve-už vzkříšených svatých a mučedníků.Cítím v učení církve rozpor,který katolickou církev rozdělil na… Zobrazit více

Zdravím společenství v novém roce a můj dotaz je o lidském duchu v hodince tělesné smrti.Když se pohřbívá tělo,církev tvrdí,že ukládá tělo i duši k věčnému odpočinku s příslibem vzkříšení při druhém příchodu Syna člověka.V kostelích se káže o duchovním provázení ducha zemřelého k soukromému soudu a spáse nebo odsouzení do očistce,kde jen modlitby nás živých věřících mohou být prostředkem k Božímu milosrdenství a možného vysvobození duše z očistce..Církev potvrdila existenci vítězné církve-už vzkříšených svatých a mučedníků.Cítím v učení církve rozpor,který katolickou církev rozdělil na množství nových církví.Mělo by tam být pevné stanovisko katolické církve,čemu po smrti těla věří.
Díky za odpověd. Pavel.

Inigo

Podařilo se za těch 27 let svobody formulovat obecný princip vztahu křesťanů resp. církve vůči politice popř. věcem věřejným? Principy, které by byly inspirativní i dobách změn, nejen v čase volebních klání?

jordanna

Zdravím!
Ráda bych se zeptala, jakou roli chce církev hrát v politickém životě, zejména ve vztahu k nenávistným vyjádřením na internetu a častým argumentům "obrany křesťanských hodnot", přičemž si každý pod tím představuje to, co se mu aktuálně hodí. Neměla by se církev začít aktivně bránit? A vyslovovat vlastní názory na věc? Pokud ano, čí názory by to měly být - kolektivu ČBK nebo významných představitelů...?

Stanislav Přibyl 1. To je velmi komplikovaná otázka - tak jak je postavená. Církev, resp. její představitelé, má mít určitou roli. Ta je na jedné straně prorocká, to jestže má burcovat a poukazovat nejen na hodnoty, ale na vztahy: především na vztah k Bohu, který je potřeba udržet si za každou cenu. Tento vztah by potom měl vyzařovat určité kvality, kterým říkáme křesťanské hodnoty. Mezi tyto hodnoty patří i vysmívaná dvojice pravda a láska. Pro nás křesťany je však nutné si uvědomit, že poslední (nebo první) instancí je živý Bůh, který je a zůstává tajemstvím, a zcela se vymyká našim představám.
Tak jako všechno, i tzv. křesťanské hodnoty, se mohou v rukou nekompetentních lidí stát nebezpečnou zbraní. K tomu přistupuje moc médií a citlivost vůči nim, kdy zajímavé je prvoplánově jen to, co je negativní.

Stanislav Přibyl 2. Církev je právě v tomto dvojím ohni - na jedné straně je povinnost být světlem a solí, na straně druhé je zde trvale velké nebezpečí, že vyjádření bude otočeno a dezinterpretováno. Proto někdy to váhání.
Rád bych připomenul, že církev to nejsou jen její představitelé, ale tvoří ji všichni pokřtění. Myslím, že naším úkolem je pokusit se pochopit výzvy současnosti, předkládat je Pánu v modlitbě a potom teprve mluvit.
Jménem církve se v celonárodním měřítku vyslovují biskupové, po dohodě ČBK jako instituce.
Nezastírám, že na tomto poli máme před sebou hodně práce.
Můj osobní názor je ten, že pokud se nějaké postoje pouze obracejí do minulosti a postrádají výhled do budoucna, nejsou plně křesťanské. V Kristu je totiž naše budoucnost!

šindy008

Pokojný den všem!

Rád bych se zeptal na jednu ošemetnou otázku. Mohl by být Bůh zlý? Jinými slovy mohl by být Bůh zlý, ale vybral si být dobrý ( nejlepší :) ), nebo by ani ve své podstatě zlý být nemohl?

Děkuju za všechny názory!

Stanislav Přibyl Bůh nemůže být zlý. Výběr mezi dobrem a zlem je až problémem člověka po prvotním hříchu. Bůh je věčný a k pojmu Boha patří to, že je dobrý. Můžeme dokonce říci, že Bůh je dobro, stejně jako říkáme, že Bůh je láska. Zlo znamená odklon od Boha, bytosti, které jsou zlé, jsou zlé proto, že jsou Božími nepřáteli.
Zlo má potom několik rovin. Ontologické zlo je absence bytí, v tom smyslu je zlo jakási "černá díra" v bytí a samo o sobě nemůže existovat, je přítomno jen jako privace dobra.
Existuje rovněž zlo morální. Naše lidské rozhodování mezi dobrem a zlem je rozhodování morální. Bůh se takto nerozhoduje, proto je také absolutní a poslední instancí dobra, (spravedlnosti, krásy...) a pomocí absolutní míry těchto dobrých vlastností jej také můžeme definovat.
Snad tedy takto...

DominikDuka

Vážení přátelé, díky vám za váš zájem, budu se snažit trpělivě naslouchat!

Stanislav Přibyl

Milí přátelé, vítám vás tu všechny a těším se na vaše dotazy. Stanislav Přibyl

Matouš Sloboda

Skvělý počin! Děkuji @vacekvaclav i všem zainteresovaným.

Jenda

Děkujeme a těšíme se;)!