Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Fórum církve

Prostor pro vkládání dotazů, námětů a připomínek generálnímu sekretáři České biskupské konference a našim biskupům. Služba vznikla na základě požadavků (snazší možnost komunikace, větší transparentnost, dialog s mladými) vzešlých z Celostátního fóra mládeže v roce 2017.  Své dotazy mohou vkládat jen autorizovaní uživatelé.  Více o společenství »

KMirjam

Dobrý den. Ačkoli na převážnou většinu dotazů zde lze nalézat odpovědi, zůstávají některé dlouhodobě osamělé a zející prázdnotou.
Shrnu: jakým způsobem se lze více dozvědět o kontroverzních postojích pana kardniála, a pohnutkách, které k nim vedou, zjm. ve vztahu k muslimským uprchlíkům a islámu vůbec, které se projevují nejen občasnou podporou fašistické strany SPD, ale i jistou mírou neochoty se problému věnovat, navzdory výzvám papeže Františka se kterými jsou v přímém rozporu?
Proč má pan kardinál dokonce potřebu papežovy výzvy "vysvětlovat" prostému lidu(!) tak, že je komolí a… Zobrazit více

Dobrý den. Ačkoli na převážnou většinu dotazů zde lze nalézat odpovědi, zůstávají některé dlouhodobě osamělé a zející prázdnotou.
Shrnu: jakým způsobem se lze více dozvědět o kontroverzních postojích pana kardniála, a pohnutkách, které k nim vedou, zjm. ve vztahu k muslimským uprchlíkům a islámu vůbec, které se projevují nejen občasnou podporou fašistické strany SPD, ale i jistou mírou neochoty se problému věnovat, navzdory výzvám papeže Františka se kterými jsou v přímém rozporu?
Proč má pan kardinál dokonce potřebu papežovy výzvy "vysvětlovat" prostému lidu(!) tak, že je komolí a cenzuruje, aby je deformoval do podob, které by podpořily jeho vlastní obavy z muslimů a migrace a využívá k tomu faktu, že italštinou, kterou papež tyto výzvy často šíří, vládne jen malá část našich občanů?
Proč se kdysi tak statečný pan kardinál, komunisty vězněný, najednou bojí islámu a varuje před islamizací, namísto rázných výzev se jich ujímat tady a teď (tedy nejen "u nich doma"), když právě to by bylo statečné naplňování evangelijního, křesťanského postoje a mohl by se tak stát vzorem a důstojným reprezentantem církve u nás?

Ne, islám neohrožuje křesťanskou Evropu, ohrožují ji křesťané, kteří popírají sami sebou křesťantsví, vzdalují se jeho hodnotám a bůhvíproč se připojují k populistickým proudům v naší politice. Církev přeci nepotřebuje "volební hlasy" jako politici, církev má být svědomím národa, svědomím politiků a otevřeně je má kárat tam, kde dochází k odklonu od morálních zásad, které sama reprezentuje. Proč je tedy naopak podporuje a pokouší se s nimi souznít?

Ráda bych znala odpověď. Děkuji.

Stanislav Přibyl Toto je otázka přímo na pana kardinála... Pokud mohu interpretovat jeho dlouhodobý postoj, je přesvědčen, že se uprchlíkům má pomáhat tak, aby se mohli domů vrátit a tam žít. To je jistě křesťanské řešení ... Proto také Česká biskupská konference uspořádala 15.4. sbírku na pomoc lidem v Sýrii. Ještě se nám všechny peníze nesešly, ale několik miliónů Kč to jistě bude.

KMirjam Dobrý den. Sbírka je jistě prima, nicméně jak všichni víme, v Sýrii dosud řádí válka a nevypadá to, že by vbrzku měla skončit. Je tedy pan kardinál přesvědčen, že lidé, jimž se podařilo utéci, by měli být deportováni zpět a jít tak na jistou smrt? Navíc pan kardinál se proti islámu dlouhodobě vymezuje, a to mi odpusťte, ať už to tak myslí nebo ne, připojuje se tak k převládající xenofobní vlně, její protagonisty otevřeně podporuje, a tím se vzdaluje nejen od postojů papeže Františka, ale od samých kořenů křesťanství. Je mi to moc líto. Má jistě právo na soukromé názory, jako primas český bych si však představovala, že by z jeho úst měly znít smířlivé výzvy, které by atmosféru v zemi tišily, nikoli násobily nenávist a rozkoly mezi lidmi. I to je součást poslání křesťanství.

Stanislav Přibyl Jak jsem napsal, toto je otázka přímo na něho. Já se denně modlím za pokoj, smíření a odpuštění. Díky za Vaše otázky.

KMirjam Děkuji, já se také modlím, ale také se třeba účastním se různých akcí spojených s mezináboženským dialogem. Modlit se nestačí. Po ovoci poznáte je. Bohužel těchto akcí, kde se kupříkladu čte společně z Písma i Koránu, je strašně málo a nevšimla jsem si, že by je pan kardinál jakkoli podporoval nebo dokonce inicioval. Nebylo by dobré uspořádat takové setkání třeba přímo v katedrále? TO by byl počin hodný primase českého! Velice bych se za to přimlouvala.

Stanislav Přibyl Díky za názor i podnět...

KMirjam

Vážený pane Přibyle. Ráda bych nyní využila této platformy k vyjádření podpory právě vám. Poslouchala jsem před pár okamžiky Radio Plus, kde byl s vámi rozhovor, především o možných dalších pokusech zdanit církevní restituce. Ačkoli s některými vašimi (?) názory během rozhovoru vyslovenými zcela nesouzním, zdálo se mi, že redaktor byl tak trochu vůči vám podjatý a pokoušel se vás tak trochu zahnat do kouta. Byl jste v nezáviděníhodné situaci, ne vždy se vše podařilo vyslovit, na druhou stranu jste pro řádné vyjádření nedostal prostor. Naopak vám v tom bylo bráněno..
Proto bych ráda… Zobrazit více

Vážený pane Přibyle. Ráda bych nyní využila této platformy k vyjádření podpory právě vám. Poslouchala jsem před pár okamžiky Radio Plus, kde byl s vámi rozhovor, především o možných dalších pokusech zdanit církevní restituce. Ačkoli s některými vašimi (?) názory během rozhovoru vyslovenými zcela nesouzním, zdálo se mi, že redaktor byl tak trochu vůči vám podjatý a pokoušel se vás tak trochu zahnat do kouta. Byl jste v nezáviděníhodné situaci, ne vždy se vše podařilo vyslovit, na druhou stranu jste pro řádné vyjádření nedostal prostor. Naopak vám v tom bylo bráněno..
Proto bych ráda vyjádřila touto cestou alespoň tuto podporu. (Též jsem si však uvědomila i ve větší šíři vaši problematickou roli mluvčího ČBK. Vaše osobní názory člověk znát ani nemůže, na druhou stranu jste zaklet do role tlumočit "osobní názory pana kardinála" plus názory celé ČBK. Obojí se někdy liší, možná i vylučuje. Přeji hodně sil, a aktuálně i sil postavit se hrozbě, které jako společnost nyní čelíme a kde zdanění náhrad je jen součástí ještě mnohem většího nebezpečí, ve kterém jsme se ocitli. Modleme se za sebe navzájem. +

Stanislav Přibyl Děkuji Vám! Skutečně: okruhy pro rozhovor se dosti lišily od toho, na co se mě pan redaktor nakonec ptal. A na něco se opravdu neodpovídá lehce...

jordanna

Zdravím,

ráda bych se zeptala, jak by mohla či měla (česká) církev postupovat vzhledem k nedávným událostem v Sýrii. Není čas přejít od sbírek a modliteb (byť nesporně velmi užitečných!) směřovaných na blízký východ ke konkrétním příkladným krokům na domácí půdě, jak to ukazuje papež František? Například ke slovnímu i praktickému vymezení se proti domácí xenofobii a islamofobii?

Díky!

Stanislav Přibyl Církev je na jednu stranu instituce, na druhou stranu je to komunita. Proto je dobré nejen čekat na impuls představitelů církve, ale také sami žít a promovat křesťanské hodnoty, k nimž bezesporu tolerance a láska k bližnímu patří. Takže: do toho! :-)

jordanna Děkuji za milé povzbuzení! :)
Ad rovina komunitní: aktivita na osobní rovině je důležitá - a alespoň v mé sociální bublině celkem častá.
Ad rovina institucionální: opakuji svůj dotaz. :) Přecejen, institucionální církevní představitelé jsou reprezentanty této komunity.

Stanislav Přibyl Platillo, platí a bude platit, že každý je náš bližní... Církev by měla být místem smíření. Podněty vyřídím, ale jinak s tím nejsem schopen víc udělat.

Jančasignal

Chvála Kristu, ráda bych věděla, jestli Česká republika oficiálně patří mezi misijní území, nebo ne. Jaká jsou kritéria pro to, aby se nějaký stát misijním územím stal nebo za ně byl považován?

Stanislav Přibyl Slovo misie označuje poslání. Církev je poslána, aby byla všeobecnou "svátostí spásy". Proto hlásá evangelium všem lidem. V tomto smyslu je misijní území všude. Misie v užším slova smyslu je potom hlásání evangelia a zakládání církve mezi národy, které dosud v Krista nevěří. Sem Česká republika nepatří. Nakonec můžeme misii chápat jako evangelizační a pastorační činnost tam, kde život církve zeslábl a kde již nejsou nosné klasické pastorační struktury (farnost apod.). V tomto smyslu můžeme - zvláště o některých oblastech ČR - o misijním území mluvit. Je potřeba hledat nové formy duchovní správy, více založené na osobním než na územním principu. Je to složité téma, v krátkosti alespoň takto.

Jančasignal Děkuji za reakci. O tom, že jsme považováni za misijní území v Evropě v třetím smyslu, který zmiňujete, jsem mluvila s několika duchovními ve Španělsku. Dostali jsme se k tomu, že se ale o situaci v české církvi (pokud jde o tu těžkou situaci církve v některých částech ČR) málo ví v mezinárodní křesťanské komunitě. Je možné nechat si nějak personálně pomoct ze zahraničí? Kde se o tomto tématu můžu dozvědět víc? Zkušenosti s podporou z Polska mají v Ostravsko-opavské diecézi, pokud vím.

Meruňka

Jak se staví naši biskupové k používání homeopatik?
Mnozí křesťané za ní vidí magii. Ale není mi jasné, jak by něco, co člověk může dostat předepsané i v lékařské ordinaci a koupit si to v běžné lékárně, mohlo mít něco společného s magií?
Předem děkuji za odpověď.

Stanislav Přibyl Zeptám se. Není mi známo, že by se to řešilo.
Zdravým rozumem bych k tomu přistupoval asi tak, že zatímco u běžných konvenčních léčiv jsou účinky prokazatelné pomocí chemických a fyzikálních jevů, a tedy objektivizované - jsou zde rovněž klinické studie a další, u homeopatik vlastně tak úplně nevíme, odkud se jejich léčivá síla bere (bere-li se)... No a kde není jasno, že se to řídí řádem od Boha daným, tam je na místě zvažovat riziko působení sil, které s Bohem nemusí mít mnoho společného. Nechci to nijak démonizovat, ale dle mého laického pohledu na věc jsou zde otazníky, které mohou znepokojovat.

Stanislav Přibyl Tady jsem něco k tématu našel: - http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=333

Meruňka Moc děkuji za odpověď a za odkaz. Zatím z něj podle mého názoru nevyplývá nic iracionálního a magického.
Budu vděčná za vyjádření našich biskupů. Děkuji!

Stanislav Přibyl Rádo se stalo. Zatím jsme nic k tomu na ČBK nenašli.

Meruňka Z těch článků článků na katolik.cz mi spíš vyplývá, že fungování homeopatik je "jen" neprůkazné po vědecké stránce, než škodlivé po stránce morální/duchovní. Proto mě překvapuje, jak to mnozí křesťané u nás démonizují.

KMirjam

Dobrý den. Ráda bych se aspoň zde zeptala buďto pana kardinála Duky, nebo osoby, která spravuje jeho fb profil. Jde o zkušenost více lidí, včetně mě samé a přiměla mě k tomu čerstvá informace od dalšího člověka v řadě, jehož jmenovat nebudu, (jde ale o poměrně známou osobnost katolického světa), před pár dny u nás ve farnosti přednášel. Ani já, ani on, není totiž sám, kdo je na fb stránkách pana kardinála BLOKOVÁN. Za co obdržel tento pan doktor blokaci nevím, u mě to byl zdvořile vyjádřený dotaz na jistou nesrovnalost, jak jsem to nahlížela, která se před časem probírala v mediích a týkala… Zobrazit více

Dobrý den. Ráda bych se aspoň zde zeptala buďto pana kardinála Duky, nebo osoby, která spravuje jeho fb profil. Jde o zkušenost více lidí, včetně mě samé a přiměla mě k tomu čerstvá informace od dalšího člověka v řadě, jehož jmenovat nebudu, (jde ale o poměrně známou osobnost katolického světa), před pár dny u nás ve farnosti přednášel. Ani já, ani on, není totiž sám, kdo je na fb stránkách pana kardinála BLOKOVÁN. Za co obdržel tento pan doktor blokaci nevím, u mě to byl zdvořile vyjádřený dotaz na jistou nesrovnalost, jak jsem to nahlížela, která se před časem probírala v mediích a týkala se rozporu ve volání papeže Františka a hlasem pana kardinála. Skutečnost blokace nesu s velikým zármutkem už jen proto, že jsem se vždy vyjadřovala zdvořile, slušně a s úctou, a došlo k ní navzdory tomu, že na jeho profilu se to jen hemží vulgaritami a osobními spory, kde jistí křesťané hájíce pana kardinála činí tak slovy nevybíravými vůči všem, kdo si dovolí vyjádřit nesouhlas, či se dotázat na vysvětlení, a ti tam tolerováni jsou . Nebolí mě tolik asymetrie sama, jako to spíš ve mně vyvolává další otázky, ale i obavy.
Dává snad pan kardinál či admin stránky přednost lidem sprostě urážejícím okolí, kteří sice bez argumentů, zato emotivně hájí jeho názory "hlava nehlava" před argumentačně podloženými dotazy či názory skutečných zájemců o dialog?

Po pravdě, tím, že vedu diskusi čestně a slušně, s blokací nemám tolik zkušeností. Krom fb pana kardinála jsem zablokována pouze na stránkách SPD. Jinde se vždy lze lidsky domluvit. Na druhou stranu tím, že zdaleka nejsem v tomto sama, ráda bych se zeptala, proč se toto děje a zároveň vás moc prosím, abyste opravdu těmito technologickými prostředky neznemožňovali nadále zájemcům o řádnou diskusi dialog s naším čelním církevním představitelem, nebo alespoň poskytli formát, jakým způsobem si sporné otázky s ním ujasnit.
Krom jiného to není ani příliš dobrá vizitka naší církve před většinovou ateistickou společností.

KMirjam P.S. jen pevně doufám, že mi aspoň zde komentář nezmizí, či nebudu blokována i zde.

Václav Šablatura (sab047)

Drahy otce kardinale,
je mnoho vasich kroku, ktere (asi nejen) mi trosku vic rozjitri emoce. Jsem v prostredi, kde jen tezko nachazim slova na vysvetlovani nekterych Vasich zdanlive kontroverznich kroku. A kdyz je na me vytrvaly tlak, pak nejsem daleko od podlehnuti tomu, abych sympatizoval s temi protestujicimi tento tyden. Ale ja vim, co, kdo a Kdo za Vami stoji. Chci se zeptat nebo spis pozadat, jestli je mozne od Vas najit snadnejsi cesty, jak pochopit a komunikovat Vase kroky a umysly (zejmena vuci politikum). A taky bych uvital i nejake to slovo povzbuzeni k zapasu, ktery krestan v teto… Zobrazit více

Drahy otce kardinale,
je mnoho vasich kroku, ktere (asi nejen) mi trosku vic rozjitri emoce. Jsem v prostredi, kde jen tezko nachazim slova na vysvetlovani nekterych Vasich zdanlive kontroverznich kroku. A kdyz je na me vytrvaly tlak, pak nejsem daleko od podlehnuti tomu, abych sympatizoval s temi protestujicimi tento tyden. Ale ja vim, co, kdo a Kdo za Vami stoji. Chci se zeptat nebo spis pozadat, jestli je mozne od Vas najit snadnejsi cesty, jak pochopit a komunikovat Vase kroky a umysly (zejmena vuci politikum). A taky bych uvital i nejake to slovo povzbuzeni k zapasu, ktery krestan v teto zemi vede.
Diky za Vasi sluzbu.

Inigo

Podařilo se za těch 27 let svobody formulovat obecný princip vztahu křesťanů resp. církve vůči politice popř. věcem věřejným? Principy, které by byly inspirativní i dobách změn, nejen v čase volebních klání?

Stanislav Přibyl Obecný princip vztahu církve nebo křesťanů k politice a veřejným věcem formulovaly kromě jiného i dokumenty církve. Za všechny bych rád zmínil konstituci Gaudium et spes II. vatikánského koncilu, která je uvedena krásnými slovy: Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby (...) je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků. Jinak řečeno: to co hýbe světem, to se dotýká i církve a křesťanů - tedy i politika a veřejné záležitosti. Tento dokument se zabývá politikou i podrobněji, a to v článcích 73-76.

Stanislav Přibyl II. Kromě jiného se v GS 73 píše: "K uskutečnění opravdu lidského politického života není nic lepšího než pěstovat vnitřní postoj spravedlnosti, přejícnosti a služby obecnému blahu a posilovat základní názory o pravé povaze politického společenství i o cílech, správném výkonu a mezích veřejné moci." GS 74: "Z toho plyne, že se výkon politické moci ve společenství jako takovém i ve státních institucích musí vždycky provádět v mezích mravního řádu, k dosažení obecného blaha - chápaného dynamicky - a podle právního řádu, který je (...) řádně ustanoven. (...) Z toho vysvítá odpovědnost, důstojnost a význam těch, kteří vládnou." - Formulace vztahu politiky a křesťanů bychom našli na mnoha dalších místech...

Inigo díky za principy světové církve na koncilu. Našlo by se v české církvi něco konkrétnějšího?

Stanislav Přibyl No, ono jde o to tyto principy žít. Nicméně existuje dokument České biskupské konference s názvem Pokoj a dobro a potom ještě dokument Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro - ke stažení na: https://www.cirkev.cz/cs/fialova-rada

Inigo Díky za odpověď. Je to tedy jak jsem si myslel. Zmíněné dokumenty se věnují praktické aplikaci sociálního učení církve a jsou skvělé. Ale najít v něm praktické a stručné pricipy vztahu církve k politice je dosti náročné. Sociální témata nejsou totožná s politikou, ale tvoří její část.

kacarovi3

Zdravím společenství v novém roce a můj dotaz je o lidském duchu v hodince tělesné smrti.Když se pohřbívá tělo,církev tvrdí,že ukládá tělo i duši k věčnému odpočinku s příslibem vzkříšení při druhém příchodu Syna člověka.V kostelích se káže o duchovním provázení ducha zemřelého k soukromému soudu a spáse nebo odsouzení do očistce,kde jen modlitby nás živých věřících mohou být prostředkem k Božímu milosrdenství a možného vysvobození duše z očistce..Církev potvrdila existenci vítězné církve-už vzkříšených svatých a mučedníků.Cítím v učení církve rozpor,který katolickou církev rozdělil na… Zobrazit více

Zdravím společenství v novém roce a můj dotaz je o lidském duchu v hodince tělesné smrti.Když se pohřbívá tělo,církev tvrdí,že ukládá tělo i duši k věčnému odpočinku s příslibem vzkříšení při druhém příchodu Syna člověka.V kostelích se káže o duchovním provázení ducha zemřelého k soukromému soudu a spáse nebo odsouzení do očistce,kde jen modlitby nás živých věřících mohou být prostředkem k Božímu milosrdenství a možného vysvobození duše z očistce..Církev potvrdila existenci vítězné církve-už vzkříšených svatých a mučedníků.Cítím v učení církve rozpor,který katolickou církev rozdělil na množství nových církví.Mělo by tam být pevné stanovisko katolické církve,čemu po smrti těla věří.
Díky za odpověd. Pavel.

Stanislav Přibyl I. Smrt z teologického hlediska je odloučení duše od těla. Je to dočasná záležitost. Než budou uzavřeny dějiny, nastane vzkříšení mrtvých, protože naším posledním cílem je žít u Boha navěky jako lidé - tedy jako bytosti s tělem a duší. Po smrti - pokud je k tomu člověk disponován - žije člověk v úzkém společenství s Bohem, které ho činí trvale šťastným. To je to, čemu říkáme církev vítězná. Očistec je vlastně teologická konstrukce, která se snaží "smířit" dvě vlastnosti Pána Boha - totiž milosrdenství a spravedlnost. Je to tedy dočasný stav, kdy člověk trpí, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost a po určitém trvání byl disponován pro život v Boží přítomnosti - tj. nebe.

Stanislav Přibyl II. Tím vlastně shrnuji učení o trojí církvi: vítězné (svatí - Boží přátelé), trpící (očistec - lidé, kteří potřebují naši modlitbu) a církev bojující (to jsme my, kteří potřebujeme pomoc svatých a kteří můžeme - a máme - pomáhat duším v očistci). Přijde mi to logické a krásné, protože v církvi vládne ochota k vzájemné pomoci a cílem všech je spočinout v Boží náruči. - Víra ve věčný život je pak základním článkem křesťanské víry. Kdybychom ve věčný život nevěřili, Ježíšovo zmrtvýchvstání by bylo nemožné a naše snažení zbytečné...

kacarovi3 Otče Stanislave,děkuji za vysvětlení ale když přejdeme do hloubky představy Katolické církve o posledních okamžicích hmotného života,je v Bibli popisovaná skutečnost při druhém příchodu Syna člověka,kdy živí i mrtví budou volaní k veřejnému soudu.Někteří v církvi si myslí,že se budou otevírat hroby,kosti se začnou obalovat masem a kůží,mrtvý člověk ožije a vyjde z hrobu při vzkříšení.Přitom je popisován také zánik všeho živého na zemi,kde vše vzplane.Je to úplná hloupost si toto představovat.Naše tělo máme dvojitě-fyzické a duchovní z jemnohmoty.Právě to se uvolnuje z fyzického těla při smrti a je velmi podobné našemu hmotnému tělu,kdy nás podle něj budou poznávat duše v duchovnu (nebe nebo očistec)Takže i po smrti máme své tělo a po veřejném soudu dostaneme krásné zářící tělo-oslavené.

Stanislav Přibyl Problematika oslaveného těla - to jsou vlastně všechno jen spekulace. Nevíme jak to bude, ale víme, že to bude. Čili my sledujeme teologickou výpověď. Ta říká, že v Ježíši Kristu Bůh zničil smrt navždy. Druhá pravda je, že člověk je člověkem plně jako bytost s tělem a duší. No a že to bude právě takovéto řešení víme z Kristova života po zmrtvýchvstání. Ale tak jako měli všichni kolem něho s jeho životem v oslaveném těle problém (báli se, nepoznali ho apod.), tak to zůstane záhadou i pro nás...

kacarovi3 Kristus byl vzkříšen třetího dne a vstal z hrobu s tělem i duší.Také věříme,že po smrti Krista jeho duše odešla do duchovna(Vstoupil do pekel...)Třetího dne se vrátillo a pro tělo,které produchovnila a proto jej nebylo možno zastavit ani stráží u hrobu.Zvláštní je,že se kdykoliv může znovu zhmotnit,jak to učinil před Faustýnou v Polsku před válkou.Za ty staletí se těla mrtvých proměnila v prach,který byl často rozmetán.Židé své mrtvé spalovali a házeli do posvátné řeky.My také se necháváme spalovat a často svým popelem hnojíme rozptylovou loučku.Není možné aby potom duše hledali svá těla při druhém příchodu Krista.Křestané mnoha církví tomu Bohu-žel věří.V Bibli je jasně psáno,že lidské tělo se bez duše po smrti v prach promění-z prachu bylo Bohem utvořeno.Duše žije dál-nespí!

vojtec

Jaké má pro nás církev poselství k prezidentské volbě? Nebo je církev i v tomto zcela rozdělená? https://www.lidovky.cz/dominikani-se-ohrazuji-proti-zemanovi-dh7-/zpravy-domov.aspx?c=A180103_174639_ln_domov_rsa

Stanislav Přibyl Církev vyslovila ústy biskupů jasná pravidla pro prezidentskou volbu, která jsou myslím dostačující:
I. Jít k volbám a volit po zralé úvaze.
II. Provázet volby modlitbou.
III. Podpořit kandidáta, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost, bude si vážit pravdy a lásky k druhému člověku, který podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny nebo ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180105biskupove-vyzyvaji-pojdme-k-nadchazejicim-prezidentskym-volbam