"Obracím se zvláště na mladé katolíky s povzbuzením k tomu, aby do digitálního světa přinášeli poselství své víry." Papež Benedikt XVI. 2009. Tak se snažme: https://www.instagram.com/signaly.cz/