"Váš příspěvek do Festivalu dobrých zpráv jsme obdrželi v pořádku. Snímek svým obsahem a zpracováním naplňuje představy pořadatelů festivalu. Ráda Vám tímto sděluji, že výběrová komise zařadila Váš film "Církev za oponou: Předmanželský sex" do soutěže." Díky http://festival.tvnoe.cz/ a https://www.bumerang.film ! ??? https://cirkevzaoponou.signaly.cz