#Slovo+života

"Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého." (Jak 5,9)

pastorasi

„Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého.“ (Jak 5,9) /1 Abychom lépe pochopili Slovo života, které se nám předkládá pro tento měsíc, je třeba si připomenout okolnosti, které vedly k jeho napsání. Byly to těžkosti, k nimž docházelo v křesťanských…