Ralph Waldo Emerson
Život je řada po sobě následujících lekcí, které člověk musí prožít, aby je pochopil.