#ARTKO, #Konference+pro+křesťanské+umělce, #Carlos+Martínez, #John+de+Jong, #Pavel+Helan, #Lubomír+Hlavsa, #Lukáš+Hradil, #Aneta+Morales, #Julo+Slovák, #Lukáš+Targosz, #Jakub+Tomoszek, #festival+UNITED, #Křesťanská+akademie+mladých

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

pokornyl

„...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z temnoty a hoř. Vždyť jsi dílem Tvůrce, tak tvoř.“ tak zní podtitul nové konference pro křesťanské umělce. Její první ročník se uskuteční…