Fakulta ekonomická ZČÚ

Popis společenství

Studenti Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (FEK ZČU)