Fakulta aplikovaných věd ZČÚ

Popis společenství

Studenti Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (FAV ZČU)