Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Faustynka

Faustynka / Jana Anežka Faustyna Měřičková

Vdaná

Fiat Abba Celý blog »

Velikonoční přání všem...

velikonoční přání 2015.pdf

Napodobujme Pána v jeho pastýřské péči

z homilie sv. Asteria z Amaseje, biskupa "Jestliže toužíte horlit pro Boha, protože jste učiněni k jeho obrazu, napodobujte jeho příklad. Vy, kteří jste křesťany a již tímto jménem se hlásíte k lidskosti, napodobujte Kristovu lásku. Pohleďte na…

Modlitba je světlem duše

Homilie sv. Jana Zlatoústého Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem. A jako září tělesné oči, hledí-li do světla, tak i duše upřená na Boha září jeho nevýslovným světlem. Nemluvím ovšem o modlitbě…

Novoroční přání

"Bližní je vždycky ten, koho máme před sebou a kdo nás nejvíc potřebuje; nezáleží na tom, zda je to příbuzný, zda ho "máme rádi" nebo ne, zda si "morálně zaslouží" pomoc nebo ne." (Sv. Terezie Benedikta od Kříže) Přátelé, všem nám ze srdce přeji,…

Vánoční přání

Šťastné a veselé všem ;-)

Modlitba svaté Terezie z Lisieux za kněze

Ó Ježíši, věčný Veleknězi, zachovej svého sluhu v ochraně svého Nejsvětějšího Srdce! Zachovej bez poskvrny jeho posvěcené ruce, jež se denně dotýkají Tvého Nejsvětějšího Těla! Zachovej bez poskvrny jeho rty, jež jsou svlažovány Tvou předrahou krví!…

Má malá Hostie...

Má malá Hostie, jenž ve mně přebýváš. Rozněcuješ mé srdce láskou svou a naplňuješ je radostí nesmírnou. Plníš tak touhy své malé nehodné, a zbavuješ ji pýchy tolik škodné. Má malá Hostie – Přítelkyně má, kéž navždycky zůstanu jen tvá. Proměňuj, nič,…

Boží náruč

Ke mě přicházíš, když Tě hledám. Mne vždycky objímáš, když lásku nemám. Náruč svou otvíráš, duši tak nehodné. Až se jí tají dech a láskou Tvou vzplane. Pane můj, v mé maličkosti vždy prosím udržuj plamen můj v upřímnosti.

Hlubiny srdce

V hlubině srdce cítím bolest, však kráčet musím dál! Můj Pane, jak jsi to udělal, že i zbičovaný, jsi došel až tam? Ó můj těžký kříži jak dlouho mám tě nést? Dál cestou kráčet a snášet bolest? Tvůj kříž Králi můj, útočištěm je mi, když už dál nemohu…

Paní Černá a malý skutek lásky

Následující den se Anežka nemohla ve škole takřka soustředit. Pořád jí hlavou vrtala promluva otce Marka. „...Ptejte se již teď, co od vás očekává...“ Dokonce, když ji paní učitelka vyvolala z dějepisu, vůbec nic nevěděla. „Anežko, tak nám pověz…

První klepání na dveře ...

Bylo sychravé nedělní ráno a lehký vánek si pohrával s korunami stromů. Na obzoru bylo vidět vycházející slunce a v jedné malé horské vesničce právě vyběhlo ven jakési děvče, které mělo na sobě ještě noční košilku. Byla to Anežka. Vyběhla z domu…

Dobře se připrav ...

Vánoce se kvapem blíží, slyšte lidé tichý hlas. Otevřete Králi králů, dokořán svá srdce zas. Duši svou si dobře připrav, ke zpovědi zavítej. A pak už jen malou chvilku na Ježíška posečkej. Gloria vždy zpívej směle, vždyť vyhlížíš Spasitele!

« Novější 1 2 3 Starší »