Římskokatolická farnost u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha - Kobylisy (IV. pražský vikariát)

Popis společenství

Lidé žijící v Římskokatolické farnosti u kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše Praha - Kobylisy