Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra Praha - Nové Město (I. pražský vikariát)Společenství nemá žádné akce.

Společenství nemá žádná pravidelná setkání.