Exkluzivně (nejen) z klauzury

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Exkluzivně (nejen) z klauzury Celý blog »


Poslední rok

Dneškem začíná poslední rok. Poslední rok mého juniorátního řeholního života. Přesně před třemi lety jsem poprvé slibovala řeholní slib chudoby, čistoty a poslušnosti, který jsem…

  • 1
  • 2