Exkluzivně (nejen) z klauzury

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Exkluzivně (nejen) z klauzury Vážně i nevážně nejenom o řeholním životě a všem okolo :)

Nástěnka společenství je ti skryta.