Exercicie pro mládež s o. Josephem Jilsonem

pondělí, 24. srpna 2020 – 18:00   do   sobota, 29. srpna 2020 – 14:00
Salašská 62, Velehrad, Česko

VIDĚT - SLYŠET - ZAŽÍT PÁNA JEŽÍŠE

 

Cítíš, že ti v životě něco chybí?

Trápí tě otázky na které neznáš odpověď?

Nevíš, jakou cestou se vydat?

Chceš objevit nové přátele?

Nebo se chceš jen odreagovat a dobít baterky?

 

Pojeď s námi!!

 


 

Duchovní cvičení vede otec Joseph Jilson.

 

Otec Jilson (38let) je římskokatolický kněz a misionář z Kongregace vincentinů (VC). Narodil se v Indii jen několik kilometrů od rodiště otce Josepha Billa, velké postavy světové evangelizace. Má tři starší sourozence.

Příkladný život mnoha svatých kněží, s nimiž přicházel do kontaktu, ho ovlivnil natolik, že vstoupil v roce 1998 do semináře Kongregace vincentinů. Během formace objevil své misionářské povolání a v roce 2005 byl poslán do vincentinské misie ve východní Africe. První rok v misiích strávil mladý seminarista z Boží prozřetelnosti s otcem Billem v Entebbe v Ugandě. Doprovázel ho na lidové misie a byl dojat láskou a soucitem, které prokazoval otec Bill Božímu lidu v Africe. Z rukou otce Billa také přijal kněžský hábit, bílou albu.

Po roce stráveném v pastoraci v Entebbe odjel o. Jilson do Nairobi v Keni studovat teologii. Velkou pomocí ve studiu mu byli o. Anthony Saji a o. George Biju. Po absolvování všech studií byl v prosinci 2009 vysvěcen na kněze.

V prvním roce formace prožil tehdy osmáctiletý seminarista během exercicií do hloubky Boží lásku. Tento životní zážitek, který nelze popsat slovy, mu dodal odvahu a sílu následovat své povolání přes všechny zápasy a těžkosti, zvlášť když mu v roce 2010 onemocněl a posléze zemřel otec.

V posledních devíti letech sloužil o. Jilson v pastoraci v různých farnostech, exercičních centrech, nemocnicích a školách a byl také kaplanem v různých řádech a klášterech. Zároveň příležitostně kázal Boží slovo v různých koutech světa.

Všechny zkušenosti a prožitky mu pomohly stát se uznávaným duchovním, kterého si věřící hledají pro obnovení rodinného vedení, duchovní posílení mládeže, řízení krize života, rozlišování povolání a formování křesťanské víry.

V současnosti působí P. Joseph Jilson jako farář v Keni ve farnosti svaté Terezie v Kalimoni v arcidiecézi Nairobi.

 

PROGRAM

 

  • přednášky
  • chvály
  • adorace
  • mše svatá
  • jídlo a odpočinek

Exercicie jsou tlumočeny z angličtiny do češtiny, plně založeny na Písmu svatém, podávány srozumitelným a záživným způsobem s asistencí Ducha Svatého.

 

Prostory poutního domu Stojanov s okolní přírodou vyzývají k procházkám a nabízí prostor ke ztišení a rozjímání.

!! V případě, že situace nebude umožňovat příjezd otce Josepha, duchovní obnovu povede otec Jaroslav Kolbaba. !!
 


 

Přihlášky:
https://forms.gle/PmT7hsEAjiuZXhws9

 

Další informace:

mail: epmladez@seznam.cz

tel. 774 435 025

Facebook:

https://www.facebook.com/events/1154511758243173/

 

www.frbill.net

www.billaci.cz


Ježíš čeká na každého z nás, aby nás mohl obejmout, uzdravit a povzbudit.

 


Podrobnosti
Vložil: Filip Souček
Vloženo: 20. 6. 2020
Upraveno: 23. 6. 2020