Evropský festival duchovní hudby "Šumava - Bayerischer Wald"

pátek, 8. května 2009   do   neděle, 31. května 2009
Klatovy, Zwiesel a okolí

Evropský festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald je nesoutěžním setkáním neprofesionálních pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu, založený v roce 1997 Spolkem pro vokální a komorní hudbu Laetitia. V současné době festival organizuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a Sempervivum o.s., Společnost pro podporu kulturního dědictví regionu ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. Festival se koná každoročně koncem května v Klatovech a okolí s výrazným přesahem do bavorského příhraničí. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat jak k českoněmeckému přeshraničnímu setkávání a vzájemnému dialogu v oblasti duchovní hudby, tak také ke zvýšení kulturní atraktivity tohoto středoevropského regionu.

V letošním roce se festival koná již XIII. ročníkem ve dnech 8. – 31. května 2009 a vrcholí společným setkáním jednotlivých sborů ve dnech 29. – 31. května 2009. Festival sestává jednak z koncertů jednotlivých sborů, jednak z doprovodů mší sv. v českém a německém příhraničí. Jedná se o jediný festival tohoto druhu v západních Čechách. Loni se jej účastnilo přes 400 zpěváků, letos organizátoři předpokládají účast ještě vyšší. Vyvrcholením festivalu bude letos slavnostní koncert 30.5.2009, kde český a německý sbor (Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & novAntica Zwiesel) uvedou nejznámější liturgické dílo rakouského hudebního skladatele Antona Brucknera (1824-1896) - Missu Nr.2 E moll pro osmihlasý smíšený sbor a desetihlasý žesťový ansámbl.

Více o celém festivalu a o lokalitách, vnichž se uskutečnil minulý, 12.ročník na www.fdh.sumavanet.cz.


Podrobnosti
Vložila: kolegiumln
Vloženo: 13. 1. 2009

vytvořila akci.

Napsat komentář »