Evangelizace jako životní styl

pátek, 14. listopadu 2014   do   úterý, 18. listopadu 2014
Praha 4, Kostelní nám. 16
Kostelní náměstí 4

Pětidenní duchovní obnova

EVANGELIZACE JAKO ŽIVOTNÍ STYL

 Pořádá diakonie evangelizace hnutí Světlo-Život.

Přihlášení je možné pomocí formuláře na www.svetlo-zivot.cz

Termíny

3. - 7. září 2014 (středa večer - neděle odpoledne)
14. - 18. listopadu 2014 (pátek večer - úterý odpoledne)

Charakteristika

Rekolekce vznikly v Polsku v roce 2013 jako odpověď evangelizačního hnutí Světlo-Život na znamení času (zejm. synod o nové evangelizaci, slova posledních papežů). Jsou určeny všem, kdo chtějí objevit a přijmout evangelizaci jako organickou součást plného křesťanského života. Kladou si za cíl připravit účastníky především na individuální evangelizaci tak, aby se stala jejich každodenním návykem, životním stylem. Nabízená evangelizační metoda Modlitba - skutky - svědectví má napomoci větší autenticitě, prohloubení našeho křesťanského života, zejména co se týká vztahů k lidem v nejbližším okolí (rodina, sousedé, kolegové v práci, farníci, přátelé). Účastníci se také naučí formulovat jádro křesťanské zvěsti (kérygma) i své osobní svědectví.
Připravuje se druhý stupeň rekolekcí zaměřený na evangelizaci ve společenství (začátek roku 2015).

Obsah

Interaktivní přednášky - setkání (témata: Co je to evangelizace, Od evangelizace k nové evangelizaci, Plán velké evangelizace k jubilejnímu roku Vykoupení 2033. Klíčový prvek - osobní angažovanost, Dobré návyky, Modlitba - prožívání Božího srdce, Změna postoje - staň se bližním, Skutky - umění naslouchat, Skutky - spojení srdcí, Evangelizace - představení evangelia, Mé svědectví, Duchovní rozmnožení).
Kérygmatická výuka. Společná modlitba breviáře, mše svatá, modlitební večer. Sdílení se, práce ve dvojicích, nácvik evangelizačních rozhovorů.

Rozsah

Pětidenní rekolekce (příjezd večer + čtyři plné dny)

Organizace (vč. vedení rekolekcí)

Diakonie evangelizace hnutí Světlo-Život. Kontakt: Hana Klára Němečková (hana.klara@svetlo-zivot.cz)

Místo

centrum Nazaret
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4 - Kunratice

- ubytovací kapacita: 55 lidí optimum, 70 lidí maximum
- cena 700-1000 Kč (ubytování + strava, spodní hranice je pro nepracující.
- spaní ve spacácích na postelích/matracích s prostěradlem.

 

 


Podrobnosti
Vložila: bětule-vrtule
Vloženo: 15. 7. 2014
Upraveno: 4. 8. 2014