Esperanto

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Základní informace

Popis společenství: Esperanto je mezinárodní jazyk vhodný k cestování a poznávání přátel po celém světě. Gramatika je bez výjimek, používají se mezinárodně známá slova a lze se jej naučit naprosto zdarma (i na internetu), asi 10x rychleji než jiné jazyky. Známými katolickými esperantisty jsou např. kardinál Vlk či biskup Otčenášek, pravidelně o Velikonocích a Vánocích zdraví věřící v esperantu i papež. Více informací: http://www.lernu.net - http://mladez.esperanto.cz - nebo v tomto spolču :)
Adresa společenství: www.signaly.cz/esperanto
Správce:
blahma
Číslo společenství (ID): 22295

Společenství zetlelo 3. 3. 2018.