pohodan

"Co však se ve Zjevení uvádí o tisíci letech a prvním vzkříšení mučedníků, dlužno chápat tak, že první je vzkříšení duší, pokud vstávají ze hříchů, dle onoho Apoštolova: "Povstaň z mrtvých a osvítí tě Kristus" (Ef 5, 14). >>> Avšak tisícem let se rozumí celá doba Církve, v níž mučedníci kralují s Kristem, jakož i jiní svatí, jak v přítomné Církvi, která se nazývá Božím královstvím, tak také v nebeské vlasti, co se týká duší:<<< tisícový počet totiž označuje dokonalost, ježto jde o kubický počet, a jeho kořen je desítkový, což rovněž označuje dokonalost. "
sv. Tomáš Akvinský

pohodan

Dále není pravdou, že Círke zavrhuje pouze politický millenarismus, ale v katechismu máte, že zavrhuje millenarismus i v umírněné podobě, zvláště ten politický.

KKC 676:
církev zavrhla i umírněnou podobu tohoto falšování očekávaného království nazývanou „mileniarismus“, zvláště ve formě politického, „od základu zvrhlého“ sekularizovaného mesiášství.

Jaňulí

to luk-e: díky za ten odkaz !!! souhlasím s p. Kodetem

Vojta Krejzar

bezva, krásně jsi to celé shrnula!! :) :)

JanBerankuv

Lépe bych to nenapsal. A k tomu milienarismu.. Ve zjevení sv. Jana je psané o 1. a 2. vzkříšení. Tudíž myslím, že Pánův příchod je tim 1. Vzkříšením a poslední soud, kdy konečně zlo skončí jako takové, je tim vzkříšením 2. Já věřím, že Kristus tu bude doopravdy 1000 let kralovat na této Zemí. Jen bych k tomu připomněl, že v Písmu se píše o tom, že1. Den v nebi je jako 1000 dní na Zemí a naopak. Tudíž bych těch 1000 let bral spíše symbolicky.

PomněnkaLesní

Dřív jsem "Vassulu" hodně četla, absolutně jí věřila, a příliš jsem nepřemýšlela. A buď jsem nevěděla, nebo se nezabývala takovými zprávami, jako je např. tahle:

http://www.pseudomystica.info/dermine2.htm

Svědectví o tom, že Vassula v poselstvích škrtala (budiž ještě, pokud chtěla je vyškrtnout nějaké pro ni osobní poselství a nezveřejnit ho), ale i měnila pořadí slov a některá slova škrtala a nahrazovala je takovými, která se jí samotné zdála vhodnější. Pak neobstojí Vassulino tvrzení, že ruku Vassuly při zapisování poselství vede Bůh. Protože kdyby ji vedl Bůh, nebylo by třeba Boha opravovat, neboť Bůh není omylný.

PomněnkaLesní

A skoro až neuvěřitelně působí tento článek další článek, který se snaží Vassulinu korekturu hájit tím, že prý Bůh může litovat některých věcí (slov), které řekl, a potom je změnit. Tj. opravit sám sebe: http://www.defending-vassula.org/alter-reasons

Zobrazit 8 komentářů »
Kelderek

možná.. až mě někdo pozve, popřemýšlím o tom..

inspiracion

No tady je kámen úrazu, že není čas. Jestli se letos na Festival už nedostanem, tak mi pukne srdce, ale zároveň to bude radost, že BK je už opravdu za dveřma.

Petr Vávra

Díky za Tvoje svědectví...Člověk, který dokáže milovat, přijímat lásku dokáže vidět...

Mirekzub

Přesně tak,,,,,,,,,,,,,,,Mudjugorje je místo,,,,,milostï....Dar Boží hezké svědectví :-)

Zobrazit 4 komentáře »